Hoofdsponsor

Jeugdsportmarathon:


Overige sponsoren

Hoofdsponsor

Zomersportmarathon:


Kinderkleding- en speelgoedbeurs


Stichting

Liers Gevoel


Liers Sport Overleg ©

U bent bezoeker

Financiële zaken


De leden van het LSO betalen een jaarlijkse bijdrage van 15 euro.

De overige inkomsten bestaan uit inschrijfgelden, sponsor bijdragen en giften.


Hiervan worden de kosten van de sportmarathons en andere activiteiten bekostigd.

Voor de sportmarathon betalen de deelnemende teams een bijdrage van

5 euro per team.


Het banknummer van het LSO is NL11 RABO 0367 9869 14 ten name van het Liers Sport Overleg


De huidige sponsoren van het LSO zijn:


Kinderkleding- en speelgoedbeurs De Lier (hoofdsponsor jeugdsportmarathon),

Stichting Liers gevoel (hoofdsponsor zomersportmarathon),

Bloemsierkunst De Carlton,

Q Vakfotografie en

Optisport Vreeloo